Zweryfikuj nas na:

Pomoc finansowa UE:

Pomoc UE

Pomoc UE

Dofinansowanie Unia Europejska

Budownictwo

Podstawową gałęzią naszych działań jest budownictwo drogowe albo inaczej roboty drogowe. Przez wiele lat ciężką pracą i dużym nakładem środków uzupełnialiśmy naszą ofertę o coraz to nowe usługi i technologie. Dlatego dzisiaj możemy się pochwalić całkiem sporym dorobkiem w zakresie budownictwa zarówno drogowego jak i również obsługi budownictwa mieszkalnego.

Usługi budowlane:

Aktualnie nasza firma kompleksowo obsługuje inwestycje dotyczące infrastruktury drogowej. Zajmijemy się zarówno budową jak i modernizacją i remontami dróg. Dzięki wysokim kwalifikacjom naszych pracowników i niezawodnym maszynom uczestniczymy w wielu przedsięwzięciach.

KruszarkaPosiadamy wysokiej klasy kruszarkę Sandwich QJ240, która umożliwia recycling gruzu budowalnego, krawężników, elementów żelbetowych do frakcji od 0 do 400 mm, według życzeń klienta. Dodatkowo w procesie kruszenia usuwane są wszyskie zanieczyszczenia metalowe znajdujące się w gruzie jak pręty, gwożdzie, elementy konstrukcji.

Vogle Wykonujemy nawierzechnie bitumiczne i betonowe przy pomocy nowoczesnych maszyn i urządzeń w szerokościach od 2 - 8,5 m całą szerokością jezdni. Łącznie z barierami eneergochłonnymi, oznakowaniem pionowym i poziomym, odwodnieniami i przepustami.

Zajmujemy się równeż budową i remontami placów, parkingów oraz chodników. Nie brakuje również zleceń dotyczących wykopów pod budynki i innego rodzaju obiekty inżynierii lądowej w których wykorzystujemy różnego rodzaju koparki i pojazdy samowyładowcze.

Zimowe utrzymanie dróg

W okresie zimowych kiedy większość inwestycji budowlanych zostaje zawieszona aż, temperatury na zewnątrz pozwolą na dalsze ich prowadzenia uczesniczymy w należytym urzymaniu dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Począwszy od ich odpowiedniego odśnieżenia, aż po wywóz śniegu z placów i parkingów.